ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180981
Page Views 2087218
แบบฟอร์ม
งป.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ (คู่มือ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.62 KB
งป.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.1 KB
แบบสรุปกิจกรรมกลุ่ม-สาระ-งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.78 KB
เอกสารหมายเลข1 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา กับ สพม.11 และสพฐ.
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
เอกสารหมายเลข2 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307 KB
เอกสารหมายเลข3 ตารางแสดงกิจกรรมจำแนกตามมาตรฐานตัวบ่งชี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.96 KB
งป.04-รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.15 KB
งป.04-รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม(คู่มือ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.07 KB
ขอกันเงินหลังวันที่ 15 ก.พ.60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.77 KB
แบบเสนอของบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.88 KB
.