ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229158
Page Views 2222152
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี พ.ศ.2559  โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

ปรัชญา (Philosophy)

สุ. จิ. ปุ. ลิ.

   สุ จิ ปุ ลิ     คือ     หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต

สุ     ย่อมาจาก     สุตตะ     แปลว่า     การฟัง

จิ     ย่อมาจาก     จิตตะ     แปลว่า     การคิด

ปุ     ย่อมาจาก     ปุจฉา     แปลว่า     การถาม

ลิ     ย่อมาจาก     ลิขิต       แปลว่า     การเขียน

.