ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229119
Page Views 2222109
เพลงประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชสวนศรี

เพลงมาร์ชสวนศรี

 

สวนศรีวิทยา  แหล่งการศึกษาเราไม่เคยลืม

สวนศรียังตรึง  ซึ้งในใจเรา

เมื่อเรายังเยาว์เราเป็นศิษย์สวนศรี

สวนศรีวิทยา  เหล่านักศึกษาถ้วนหน้าเปรมปรีดิ์

กีฬาเราเด่น  การเรียนเราดี

เราศิษย์สวนศรีต้องเด่นลือไกล

                        ธงสบัดโบกไหวพริ้วไปทั่วทุกทุกทิศ  ทุกทุกทาง

เขียวเหลืองของเรา  ลือนาม

เขียวเหลืองของเรา  มิให้ใครหยามเราเทิดบูชา

สวนศรีวิทยา  จะยังยืนยง  อย่างทรนง  เป็นสง่าคู่ฟ้าดิน

เพลงธวัชชัย

เพลงธวัชชัย

                        
ธวัชชัย  ธวัชชัย  สะบัดเอาชัย  อยู่ยืนยง  ธงธวัชสะบัดชาย  สะบัดไว้ลาย 

ละลิ่วเล่นลม  ทอแสง  เขียวเหลือง  เขียวเหลืองชวนชม  ดูสวยสมระดมเด่น     

เขียวยอมอุทิศ  ถึงแม้ชีวิตเราก็ยอมพลี  สีเหลืองนี้เรามุ่งมั่น  นั้นคือธรรม        

นั้นคือธรรมประจำใจพรรค  รักสามัคคีของเราเอย

เพลงเขียวเหลือง

เพลงเขียวเหลือง

 

เขียวเหลือง  เขียวเหลือง  กระเดื่องในการกีฬา  เคยเก่งกล้ามิหวาดหวั่นพรั่น

ผู้ใด  เร็วๆ ไวๆ  เร่งรุดนำชัยมาสู่พวกเรา  มาเถอะมาพวกเรา  มาเขย่าให้โลกสะเทือน

เร่งเร้าเตือนนักกีฬาอย่าพรั่นใจ  ช่วยกันเชียร์ช่วยกันให้กำลังใจ  เร็วๆ ไวๆ  เร่งรุดนำชัยมาสู่พวกเรา

เพลงปณิธานหลวงพ่อหนู
เพลงปณิธานหลวงพ่อหนู
                   โรงเรียนสวนศรีมีหลวงพ่อหนู  ลูกศิษย์คุณครูกราบไหว้บูชา
        ท่านมีปณิธานด้านการศึกษา สร้างโรงเรียนมากว่าหนึ่งร้อยปี
        สวนศรีอดีตถึงปัจจุบัน  คุณครูสานฝันของหลวงพ่อหนู
        สั่งสอนลูกศิษย์ทักษะความรู้  ลูกเขียวเหลืองของครูอนาคตไกล
                  *เกียรติและศักดิ์ศรี ลูกเขียวเหลืองมีหน้าที่รักษา 
        ลูกสร้างความดี สร้างชื่อเสียงมา  เชิดหน้าชูตาโรงเรียนสวนศรี                                                           ศิษย์เก่าช่วยสร้างชุมชนช่วยเสริม โรงเรียนช่วยเพิ่ม เติมวิชาการ  
        ผู้ปกครองช่วยเหลืออบรมบุตรหลาน สานปณิธานหลวงพ่อสืบไป (*ซ้ำ)
.