ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารเผยแพร่
000พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542-45-53
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.64 KB
00จุดเน้น สพฐ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.87 KB
งป.04 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม(คุ่มือ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.07 KB
ประชุมงานแผนครั้งที่3
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.58 MB
ค่าเป้าหมาย 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.5 KB
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
ผลการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนสวนศรีวิทยา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 658.5 KB
รายงานประจำปีสถานศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปี 2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.39 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
https://drive.google.com/drive/folders/1XQbfCj5Hh20hD3aNYGYPcwPzXRVxDzAB?usp=sharing