ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1204513
Page Views 2164760
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในโครงการโรงอาหาร 5 ดาว
( จำนวน 89 รูป / ดู 2201 ครั้ง )
วันปิยมหาราช 2558
( จำนวน 50 รูป / ดู 1290 ครั้ง )
มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยามอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 423 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 45 รูป / ดู 2327 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาเซียน
( จำนวน 102 รูป / ดู 3634 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
( จำนวน 123 รูป / ดู 2921 ครั้ง )
พิธีแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 106 รูป / ดู 2599 ครั้ง )
พิธีหล่อเทียนพรรษา
( จำนวน 84 รูป / ดู 2286 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฎิบัติการ นศท.อาสาจราจร ร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
( จำนวน 70 รูป / ดู 2419 ครั้ง )
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นต้น โดยหน่วยงานต้นสังกัด
( จำนวน 65 รูป / ดู 1719 ครั้ง )
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 42 รูป / ดู 1122 ครั้ง )
การประชุมครูแกนนำการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
( จำนวน 57 รูป / ดู 1565 ครั้ง )
.