ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180313
Page Views 2086255
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในโครงการโรงอาหาร 5 ดาว
( จำนวน 89 รูป / ดู 2126 ครั้ง )
วันปิยมหาราช 2558
( จำนวน 50 รูป / ดู 1256 ครั้ง )
มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยามอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 410 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 45 รูป / ดู 2292 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาเซียน
( จำนวน 102 รูป / ดู 3533 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
( จำนวน 123 รูป / ดู 2866 ครั้ง )
พิธีแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 106 รูป / ดู 2557 ครั้ง )
พิธีหล่อเทียนพรรษา
( จำนวน 84 รูป / ดู 2253 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฎิบัติการ นศท.อาสาจราจร ร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
( จำนวน 70 รูป / ดู 2379 ครั้ง )
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นต้น โดยหน่วยงานต้นสังกัด
( จำนวน 65 รูป / ดู 1693 ครั้ง )
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 42 รูป / ดู 1100 ครั้ง )
การประชุมครูแกนนำการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
( จำนวน 57 รูป / ดู 1535 ครั้ง )
.