ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1285461
Page Views 2318735
ภาพกิจกรรม

ประชุมสภานักเรียนขับเคลื่อนโครงการโรงอาหาร 5 ดาว
( จำนวน 25 รูป / ดู 843 ครั้ง )
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในโครงการโรงอาหาร 5 ดาว
( จำนวน 89 รูป / ดู 2627 ครั้ง )
วันปิยมหาราช 2558
( จำนวน 50 รูป / ดู 1478 ครั้ง )
มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยามอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 459 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 45 รูป / ดู 2664 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาเซียน
( จำนวน 102 รูป / ดู 4480 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
( จำนวน 123 รูป / ดู 3562 ครั้ง )
พิธีแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 106 รูป / ดู 3088 ครั้ง )
พิธีหล่อเทียนพรรษา
( จำนวน 84 รูป / ดู 2708 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฎิบัติการ นศท.อาสาจราจร ร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
( จำนวน 70 รูป / ดู 2655 ครั้ง )
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นต้น โดยหน่วยงานต้นสังกัด
( จำนวน 65 รูป / ดู 1925 ครั้ง )
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 42 รูป / ดู 1240 ครั้ง )
.