ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180308
Page Views 2086250
ภาพกิจกรรม

พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
( จำนวน 110 รูป / ดู 4187 ครั้ง )
สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 27 รูป / ดู 2536 ครั้ง )
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 16 รูป / ดู 1422 ครั้ง )
ฟุตซอล To Be Number 1
( จำนวน 23 รูป / ดู 1699 ครั้ง )
รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีนักเรียนโควต้า
( จำนวน 35 รูป / ดู 2264 ครั้ง )
งานเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ Open House 57
( จำนวน 67 รูป / ดู 3380 ครั้ง )
ประเมินโครงการกรุงไทยยุววาณิช
( จำนวน 39 รูป / ดู 1641 ครั้ง )
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2
( จำนวน 65 รูป / ดู 4274 ครั้ง )
เข้าค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด ค่ายวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
( จำนวน 35 รูป / ดู 3379 ครั้ง )
การฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายสำหรับเด็กและเยาวชน
( จำนวน 25 รูป / ดู 1342 ครั้ง )
พิธีเข้าประจำกองเนตรนารีสามัญ
( จำนวน 45 รูป / ดู 2651 ครั้ง )
สอบ Pre O-Net ม.3 ร.ร.สวนศรีวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 608 ครั้ง )
.