ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1204512
Page Views 2164759
ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2557 Happy New year 2014
( จำนวน 82 รูป / ดู 4019 ครั้ง )
รับเกียรติบัตรสร้างสรรค์วรรณศิลป์
( จำนวน 8 รูป / ดู 547 ครั้ง )
พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน
( จำนวน 43 รูป / ดู 2498 ครั้ง )
พิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
( จำนวน 58 รูป / ดู 2568 ครั้ง )
ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ
( จำนวน 83 รูป / ดู 3391 ครั้ง )
จากร่มราชพฤกษ์ สู่อนาคตที่สดใส
( จำนวน 59 รูป / ดู 2948 ครั้ง )
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๖ วันราชสดุดี
( จำนวน 32 รูป / ดู 1804 ครั้ง )
รับถุงพระราชทานสมด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
( จำนวน 54 รูป / ดู 2033 ครั้ง )
สอบธรรมสนามหลวง
( จำนวน 25 รูป / ดู 1548 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาตใต้ ครั้งที่๖๓ จังหวัดพัทลุง
( จำนวน 70 รูป / ดู 2901 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนกลุ่มผู้นำ 46ICT ระดับประเทศ
( จำนวน 66 รูป / ดู 2981 ครั้ง )
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 46ICT เยี่ยมโรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู 1285 ครั้ง )
.