ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180309
Page Views 2086251
ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2557 Happy New year 2014
( จำนวน 82 รูป / ดู 3980 ครั้ง )
รับเกียรติบัตรสร้างสรรค์วรรณศิลป์
( จำนวน 8 รูป / ดู 541 ครั้ง )
พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอหลังสวน
( จำนวน 43 รูป / ดู 2472 ครั้ง )
พิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
( จำนวน 58 รูป / ดู 2540 ครั้ง )
ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ
( จำนวน 83 รูป / ดู 3356 ครั้ง )
จากร่มราชพฤกษ์ สู่อนาคตที่สดใส
( จำนวน 59 รูป / ดู 2913 ครั้ง )
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๖ วันราชสดุดี
( จำนวน 32 รูป / ดู 1786 ครั้ง )
รับถุงพระราชทานสมด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
( จำนวน 54 รูป / ดู 2004 ครั้ง )
สอบธรรมสนามหลวง
( จำนวน 25 รูป / ดู 1534 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาตใต้ ครั้งที่๖๓ จังหวัดพัทลุง
( จำนวน 70 รูป / ดู 2872 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนกลุ่มผู้นำ 46ICT ระดับประเทศ
( จำนวน 66 รูป / ดู 2942 ครั้ง )
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 46ICT เยี่ยมโรงเรียนสวนศรีวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู 1265 ครั้ง )
.