ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน (อ่าน 92) 25 พ.ค. 66
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน (อ่าน 82) 22 พ.ค. 66
ประกาศผลการเปิดซองประมูลและทำสัญญาร้านค้าภายในโรงอาหารโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 210) 18 พ.ค. 66
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน (อ่าน 173) 15 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 183) 11 พ.ค. 66
ประกาศเรื่อง การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารสดในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 499) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบบัญชีสำรองมารายงานตัว ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 635) 08 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1119) 06 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2048) 05 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การรับผลการเรียนและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 813) 24 ก.พ. 66
รับสมัครคัดเลือกโครงการเพชรในตม การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quotaโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่าน 258) 26 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พีงประสงค์หัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน" ปีที่ 2 (อ่าน 228) 21 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน (อ่าน 451) 10 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน (อ่าน 392) 08 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้และการประกวดTikTokสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า (อ่าน 303) 07 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน (อ่าน 475) 31 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 502) 31 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานเติมเงิน (อ่าน 420) 22 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานเติมเงิน (อ่าน 427) 20 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานเติมเงิน (อ่าน 521) 12 ต.ค. 65
ประกาศเรียกครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์ (อ่าน 506) 30 ก.ย. 65
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1796) 23 ก.ย. 65
ประกาศผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 488) 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 403) 16 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ (Makerspace) (อ่าน 442) 03 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ (Makerspace) (อ่าน 545) 27 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ (Makerspace) (อ่าน 855) 20 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินงานโภชนาการ (อ่าน 640) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินงานโภชนาการ (อ่าน 622) 11 พ.ค. 65
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 725) 05 พ.ค. 65
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นัก (อ่าน 2157) 04 พ.ค. 65
แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 2699) 04 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 722) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 506) 25 เม.ย. 65
รหัสพัสดุลงทะเบียน ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (อ่าน 800) 11 เม.ย. 65
ประกาศการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 250) 28 มี.ค. 65
ประกาศการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 187) 28 มี.ค. 65
คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 1778) 09 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 4911) 07 มี.ค. 65
คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2481) 18 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4766) 18 ก.พ. 65
ประกาศเรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 591) 07 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 827) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีโดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 524) 08 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 707) 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 735) 01 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการสำนักงานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 1159) 22 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ได้รับเกียรติบัตร “กิจกรรมลูกสวนศรี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจการเรียน” (อ่าน 53) 15 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 821) 11 ต.ค. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 6245) 05 ต.ค. 64