ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1224089
Page Views 2213266
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพนิดา พรหมสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาโท (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2544 ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2534 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2527 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลับเทคนิคชุมพร
2524 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3) โรงเรียนชุมพรศึกษาธรรมจารีนุกูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 สปอ.พุนพิน สปจ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
2535 สปอ.พะโต๊ะ สปจ.ชุมพร เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
2536 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สศจ.ชุมพร อาจารย์ 1
2545 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพท.ชุมพร เขต 2 อาจารย์ 2
2553 – ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.