ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1259862
Page Views 2273290
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (สาขาเครื่องกล)
2543 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (สาขางานยานยนต์)
2540 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนครนพิทยาคม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
2555-2560 โรงเรียนนิรมล จังหวัดชุมพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2548-2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี ครูสาขาวิชาช่างยนต์
2547 โรงเรียนเทคนิคสัจวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ครูสาขาวิชาช่างยนต์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.