ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1224080
Page Views 2213257
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิสิฐ แก้วมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2541 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
2537 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
2534 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2531 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านคลองกก
2558 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ครูผู้ช่วย
2551 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ครู คศ.1
2551 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ช่วยราชการโรงเรียนเมืองหลังสวน สพท. ชุมพร เขต 2 ครู คศ.1
2552 โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
2555 โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.