ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1224082
Page Views 2213259
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา เอกสังคมศึกษา
2527 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง ปกศ.สูง วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เอกสังคมศึกษา
2525 ประกาศมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2523 ประกาศมัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ.3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2520 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2536 โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
2537-2539 โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
2540-2554 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
25 ก.ค. 54 - 24 พ.ย. 2556 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
25 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.