ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
ห้องสมุดโรงเรียน
เผยแพร่ผลงาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 2591097
Page Views 4454612
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536854
2 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม ท่าแซะ 077547114
3 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ ท่าแซะ 0-7761-3211
4 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ พะโต๊ะ 077-539049
5 โรงเรียนนาสักวิทยา นาสัก สวี 077510421
6 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี 077620061
7 โรงเรียนชลธารวิทยา บ้านควน หลังสวน 0-7759-6058
8 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ปากน้ำ หลังสวน 077-551134
9 โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน 077-582153
10 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน หลังสวน 077-541050
11 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554111
12 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา นาชะอัง เมืองชุมพร 077 642640