ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายดิเรก จันทร์วิไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Direk_SUANSRI @hotmail.com
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,12:36  อ่าน 669 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
รายละเอียดผลงาน
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง เมืองหลังสวน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,12:36   อ่าน 669 ครั้ง