ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา โชติช่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : mikka7_7@hotmail.com
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2560,12:58  อ่าน 361 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.94 KB
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2560,12:58   อ่าน 361 ครั้ง