27 กรกฎาคม 2560 อย่าลืมเข้าคูหา เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เลือกคนดีเข้าสภา พัฒนาโรงเรียนสวนศรีวิทยาให้ก้าวไกล โดยในปีนี้มีผู้สมัครจำนวน 3 พรรค คือ
หมายเลข 1 พรรคพัฒนาสวนศรี
หมายเลข 2 พรรค G.E.C.
หมายเลข 3 พรรคพลังสวนศรี 4.0
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์