... Welcome to Suansriwittaya School ...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ (Makerspace) 03 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ (Makerspace) 27 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ (Makerspace) 20 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินงานโภชนาการ 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินงานโภชนาการ 11 พ.ค. 65
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 05 พ.ค. 65
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นัก 04 พ.ค. 65
แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 04 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 25 เม.ย. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนสุจริต
สถานศึกษาปลอดภัย
สำหรับนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
ระบบเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR Code
ลิ้งค์น่าสนใจ
การรับเรื่องร้องเรียน