... Welcome to Suansriwittaya School ...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 25 พ.ค. 66
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 22 พ.ค. 66
ประกาศผลการเปิดซองประมูลและทำสัญญาร้านค้าภายในโรงอาหารโรงเรียนสวนศรีวิทยา 18 พ.ค. 66
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 15 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 11 พ.ค. 66
ประกาศเรื่อง การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารสดในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบบัญชีสำรองมารายงานตัว ครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 08 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ 06 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ 05 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การรับผลการเรียนและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 24 ก.พ. 66
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนสุจริต
สถานศึกษาปลอดภัย
สำหรับนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
ระบบเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR Code
ลิ้งค์น่าสนใจ
การรับเรื่องร้องเรียน