ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน

พระธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต)


         พระธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต)
 เกิดปีเถาะ พ.ศ. 2388 ที่ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นบุตรของขุนศรีวิเศษ มารดาไม่ทราบชื่อ

        เมื่ออายุได้ 24 ปี ได้เข้ารับการอุปสมบทโดยมี พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง) เจ้าอาวาสวัดโตนด และเจ้าคณะจังหวัดหลังสวนเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากที่อุปสมบทแล้วได้เดินทางไปศึกษาภาษาบาลีที่วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้สอบเทียบประโยค ความรู้ที่ได้รับขณะนั้นเทียบเท่าเปรียญ 4 ประโยค

        หลังจากที่ พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง) เจ้าอาวาสวัดโตนด และเจ้าคณะจังหวัดหลังสวนได้มรณภาพลงในระหว่างการเดินทางกลับจากไปนมัสการพระธาตุชะเวดากอง ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า เนื่องจากเรือที่โดยสารมาเกิดอับปางลงกลางทะเลอันดามัน (ชาวบ้านจึงเรียกท่านกันโดยทั่วไปว่า พระครูตกเล”) พระธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) จึงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโตนด และเจ้าคณะจังหวัดหลังสวนสืบแทนในปี พ.ศ. 2442

        ในปีเดียวกันนั้นเอง พระธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) ได้นำอัฐิ พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง) มาบำเพ็ญกุศล โดยได้สร้างโรงประกอบพิธีขนาดใหญ่ทำด้วยไม้อย่างถาวรขนาดกว้างประมาณ 10 วา ยาวประมาณ 10 วา ซึ่งเรียกกันว่า โรงทิม” (ต่อมาเรียกกันว่า โรงธรรม”)

        เมื่อเสร็จจากงานบำเพ็ญกุศลอัฐิแล้ว พระธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) ได้ใช้โรงธรรมนั้นตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2442 นั้นเอง โดยมี ท่านเจ้าคุณศาสนดิลก เจ้าคณะมณฑลชุมพร เป็นประธานเปิดโรงเรียนและตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า โรงเรียนอุดมวิทยากรภายหลังได้ย้ายจากวัดโตนดมาอยู่ในสถานที่ปัจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหลังสวน สวนศรีวิทยา” ในปี พ.ศ. 2475 ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้รับโอน โรงเรียนสตรีหลังสวน มารวมจัดเป็นสหศึกษา และในปี พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสวนศรีวิทยา ตราบเท่าปัจจุบัน

        พระธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 รวมอายุได้ 87 ปี จึงถือได้ว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาแก่อำเภอหลังสวน จนมีความเจริญก้าวหน้าดังที่ปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้