... Welcome to Suansriwittaya School ...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีโดยวิธีคัดเลือก 08 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร 01 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการสำนักงานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร 22 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ได้รับเกียรติบัตร “กิจกรรมลูกสวนศรี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจการเรียน” 15 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 11 ต.ค. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 05 ต.ค. 64
แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 05 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี 25 มิ.ย. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนสุจริต
สถานศึกษาปลอดภัย
คลังความรู้
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ระบบเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR Code
ลิ้งค์น่าสนใจ
การรับเรื่องร้องเรียน