... Welcome to Suansriwittaya School ...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ด้วยใจเพียรพาก...จากวันที่พากเพียร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกษียณรำลึก เนื่องในโอกาสการการเกษียณอายุราชการของ รองฯสุกัญญา ขอรัตน์และคุณครูวราภรณ์ พรมมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 10 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 08 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้และการประกวดTikTokสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า 07 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 31 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 31 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานเติมเงิน 22 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานเติมเงิน 20 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานเติมเงิน 12 ต.ค. 65
ประกาศเรียกครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์ 30 ก.ย. 65
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 23 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนสุจริต
สถานศึกษาปลอดภัย
สำหรับนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
ระบบเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR Code
ลิ้งค์น่าสนใจ
การรับเรื่องร้องเรียน