ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1285438
Page Views 2318712
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสานนท์ คนซื่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม

นางจิตติมา วรชาติ
ครู คศ.2

นางจีราพร เมืองมีทรัพย์

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครู คศ.2

นางวาสนา ด้วงรอด
ครู คศ.2

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครู คศ.2

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครู คศ.2

นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
ครู คศ.1

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครู คศ.1

นางจินตนา มณีเสน
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา โชติช่วง
ครู คศ.1

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครู คศ.1

นางสีประภา สุทธิสิน
ครู คศ.1

นายจรัญ พรหมสุวรรณ
ครู คศ.1

นางมลฤดี สไตน์
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์
ครู คศ.1

นางสุมลฑา กรองเห็น
ครู คศ.2

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครูผู้ช่วย
.