ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสภาวะ COVID-19 รอบใหม่ (อ่าน 84) 18 ม.ค. 64
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 66) 18 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 77) 08 ม.ค. 64
แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.7) (อ่าน 6) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 82) 24 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 262) 07 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 285) 04 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อ่าน 405) 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านมีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อ่าน 444) 27 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 515) 27 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (อ่าน 361) 25 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อ่าน 770) 23 พ.ย. 63
ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม โรงอาหารโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 316) 24 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 392) 23 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทัศนศิลป์ (อ่าน 1112) 23 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ทัศนศิลป์ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 1229) 15 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (สำรอง) (อ่าน 276) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แยกตามห้องเรียน (อ่าน 416) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แยกตามห้องเรียน (อ่าน 365) 15 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลืกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั่วไป (อ่าน 744) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลืกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 648) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป สำรอง (อ่าน 438) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.4 (อ่าน 284) 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 (อ่าน 371) 03 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 2395) 02 มิ.ย. 63
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน (อ่าน 1311) 27 พ.ค. 63
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ.1 ม.3 รอบที่ 2 (อ่าน 979) 28 เม.ย. 63
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ.1 ม.6 รอบที่ 2 (อ่าน 752) 22 เม.ย. 63
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ1 (อ่าน 1332) 03 เม.ย. 63
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teaching) และโครงการ Ed (อ่าน 288) 25 มี.ค. 63
(รอบ 2)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (e-bidding) งบ 1,265, (อ่าน 309) 25 มี.ค. 63
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 763) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรอง ห้องเรียน Gifted,EIS (อ่าน 713) 08 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Education Hub (อ่าน 709) 08 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS (อ่าน 743) 08 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Gifted (อ่าน 807) 08 มี.ค. 63
ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ไวรัส Covid 19 (อ่าน 455) 28 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานอนามัย (อ่าน 766) 03 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอนามัย (อ่าน 433) 02 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานอนามัย ประจำห้องพยาบาลโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 332) 24 ธ.ค. 62