ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-ช่างอุตสาหกรรม (อ่าน 1313) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนทั่วไป (อ่าน 1718) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-ภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 1323) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-ภาษาจีน (อ่าน 1494) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1708) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2067) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษ บัญชีสำรอง (อ่าน 1481) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ (ฉบับเพิ่มเติ่มลำดับที่ (อ่าน 2209) 01 เม.ย. 57
ประกาศรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรองประเภทห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 1388) 01 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 2046) 01 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 2957) 01 เม.ย. 57
ผลประกาศผลประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 2252) 01 เม.ย. 57
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1739) 23 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองห้องเรียนพิเศษรายงานตัว (อ่าน 1255) 20 มี.ค. 57
ประกาศรายงานตัวนักเรียนสอบคัดเลือกสำรองห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1405) 11 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 1998) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 1934) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท (อ่าน 2860) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษEIS (อ่าน 3335) 04 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 3261) 04 มี.ค. 57
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดาว์นโหลดที่นี่ (อ่าน 1267) 22 ก.พ. 57
ประกาศการรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 1667) 13 ก.พ. 57
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้น ม. 4 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3เดิม (อ่าน 1417) 11 ก.พ. 57
ประกาศการรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 2057) 11 ก.พ. 57
ประกาศเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 998) 26 ม.ค. 57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต (อ่าน 933) 07 ธ.ค. 56
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2236) 01 ธ.ค. 56
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 972) 01 ธ.ค. 56
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อภาชนะใส่อาหารศูนย์อาหารโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 1300) 01 ส.ค. 56