ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับครูคู่มือระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัด (อ่าน 550) 18 ธ.ค. 57
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 540) 08 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์และดนตรีสากล (อ่าน 1016) 26 พ.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกสังคม (อ่าน 1672) 13 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 734) 02 ต.ค. 57
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2557 (อ่าน 819) 17 ก.ค. 57
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อ่าน 574) 04 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา (อ่าน 1063) 17 มิ.ย. 57
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014" (อ่าน 1093) 16 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (อ่าน 1523) 15 พ.ค. 57
ขอเชิญร่วมประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" (อ่าน 589) 15 พ.ค. 57
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย (อ่าน 1390) 26 เม.ย. 57
ฝากประชาสัมพันธ์ เสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" (อ่าน 689) 25 เม.ย. 57
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีการศึกษา 2556 (ปรับปรุงตามที่วิทยากรจาก สพม.11 เสนอ) (อ่าน 644) 21 เม.ย. 57
แบบเขียนโครงการ เพื่อสนองกลยุทธ์การดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 549) 21 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนช่างอุตสาหกรรม (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่มาร (อ่าน 959) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติมจากนักเ (อ่าน 1128) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนศิลป์ - ฝรั่งเศส (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่ม (อ่าน 849) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติมจากนักเรียนที (อ่าน 990) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนศิลป์ - จีน (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่มารายง (อ่าน 823) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่มารายงานตัว (อ่าน 909) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 1395) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-ช่างอุตสาหกรรม (อ่าน 1072) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนทั่วไป (อ่าน 1463) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-ภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 1068) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-ภาษาจีน (อ่าน 1206) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนศิลปะ-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1434) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1824) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษ บัญชีสำรอง (อ่าน 1215) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ (ฉบับเพิ่มเติ่มลำดับที่ (อ่าน 1967) 01 เม.ย. 57
ประกาศรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรองประเภทห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 1133) 01 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 1796) 01 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 2672) 01 เม.ย. 57
ผลประกาศผลประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 1988) 01 เม.ย. 57
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1483) 23 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองห้องเรียนพิเศษรายงานตัว (อ่าน 1005) 20 มี.ค. 57
ประกาศรายงานตัวนักเรียนสอบคัดเลือกสำรองห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1124) 11 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 1724) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 1673) 05 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท (อ่าน 2575) 05 มี.ค. 57