นางสาวปราณี ศรีจุมพล
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ว21201) เรื่อง โลกใบใหม่ของเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ว21201) เรื่อง โลกใบใหม่ของเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.32 KB
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 587.47 KB