ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1285434
Page Views 2318708
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมัชชรวดี ชลสาคร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมานจิต จิตจร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนงค์ รัตนพร
ครู คศ.2

นายกำแหง ตั้งอั้น
ครู คศ.2

นางมยุรี พลดงนอก
ครู คศ.3

นายพิสิฐ แก้วมาก
ครู คศ.2

นางสาวภัควดี ผลพฤกษา
ครู คศ.2

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครู คศ.1

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครู คศ.1

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครู คศ.1

นางสาวพรรณวิลาศ อยู่ถาวร
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติกาญจน์ สวัสดิพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ หอมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครูผู้ช่วย

นางเกตุสุดา นิลอนันต์
ครูผู้ช่วย

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครูผู้ช่วย
.