ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวยอดขวัญ จันทร
ครูผู้ช่วย

นางอมรรัตน์ บรรดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสริมศิริ บรรดา
ครูอัตราจ้าง