ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวยอดขวัญ จันทร
ครู คศ.1

นายศศิพงศ์ ยอดไชย
ครู คศ.1

นางอมรรัตน์ บรรดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสริมศิริ บรรดา
ครูอัตราจ้าง