ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานแนะแนว

นางเบญจา จิญกาญจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวยอดขวัญ จันทร
ครูผู้ช่วย

นางอมรรัตน์ บรรดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสริมศิริ บรรดา
ครูอัตราจ้าง