ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1285454
Page Views 2318728
คณะผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเกษร ศิลปกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายปฐมพงศ์ ชวาลิต
รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน

นายดิเรก จันทร์วิไล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเผชิญ สิทธิจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสุภา วงศ์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมยุรี พลดงนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
.