ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229137
Page Views 2222131
คณะผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเกษร ศิลปกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายปฐมพงศ์ ชวาลิต
รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน

นายดิเรก จันทร์วิไล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเผชิญ สิทธิจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสุภา วงศ์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมยุรี พลดงนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
.