ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 577) 17 มี.ค. 64
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 212) 18 ม.ค. 64
มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสภาวะ COVID-19 รอบใหม่ (อ่าน 155) 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 156) 14 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 186) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันโควิดในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 631) 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป แล4ะความส (อ่าน 17) 04 พ.ค. 63
กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ฉบับ คู่มือนักเรียน (อ่าน 2126) 07 มี.ค. 62
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (อ่าน 198) 02 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ (อ่าน 128) 24 ก.ค. 61
แบบประเมินการจัดกิจกรรม (อ่าน 1989) 08 ก.ค. 61
คู่มือแนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจ (อ่าน 84) 25 พ.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจ การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพ OBEC QA โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 1753) 27 มี.ค. 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 (อ่าน 7082) 15 มี.ค. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจ“โครงการฝึกอบรม การช่วยชีพขั้นพื้นฐาน CPR” (อ่าน 3446) 16 พ.ย. 60
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (อ่าน 1238) 18 ส.ค. 60
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามข้อเน้นย้ำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (อ่าน 1291) 04 ส.ค. 60