ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229139
Page Views 2222133
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพศาล เพชรเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธิติ นาคสังข์
ครู คศ.2

นายสำราญ สมบัติ
ครู คศ.2

นายอำพล บัวสม
ครูผู้ช่วย

นายกฤษฎา กาลสงค์
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาศ
ครูอัตราจ้าง

นายธนพล อุ่นเสียม
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติศักดิ์ ชะนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุง
ครูอัตราจ้าง
.