ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 48 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิปพัฒน์ สีตะสิทธิื (เต่า)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
ที่อยู่ : 69 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0857903355
อีเมล์ : athipath@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กิตติชัย จันทร์แป้น (บ่าว)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
ที่อยู่ : หมู่บ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร32 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เบอร์มือถือ : 063-5722114
อีเมล์ : kk4substation2016@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนำพล พิมสาร (จุ้ย)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
ที่อยู่ : โรงเรียนท่าชนะ
เบอร์มือถือ : 0935806530
อีเมล์ : namponbass@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธิดา ศิลปสุวรรณ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
ที่อยู่ : 1076/192 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เบอร์มือถือ : 0897683589
อีเมล์ : sutida.man@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐมพร เทพรัตน์ (โก้ช้าง)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 94 หมู่ 17 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0899729930
อีเมล์ : pathomporn9990@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง (เล็ก/ยศ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 100ปี
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0865513083
อีเมล์ : lex.cccolaw@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษณ์นารา เปลี่ยนวงค์ (น้ำตาล)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 100
ที่อยู่ : 26 ม.6 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150
เบอร์มือถือ : 0833188534
อีเมล์ : tarncoin@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ (เพชรสุวรรณ (มณีรัตน์))
ปีที่จบ : 2529 2532   รุ่น : 29/32
ที่อยู่ : 21 ม.5 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0856418994
อีเมล์ : pornthip19717@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชามญชุ์ เจียมวิจิตร (จ๋า)
ปีที่จบ : 2536,2539   รุ่น : 36,39
ที่อยู่ : 368 ม.16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0810861904
อีเมล์ : ja1364@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางรวมพร เกษมโสต (ตุ้ม)
ปีที่จบ : 2513   รุ่น :
ที่อยู่ : 125ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 71190
เบอร์มือถือ : 0816628346
อีเมล์ : toom-r.k@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดวงพร สระแก้ว (ดวง)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 144/20 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เบอร์มือถือ : 0943511749
อีเมล์ : doung2512@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งโรจน์ ชุมพงษ์ (บอย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 46
ที่อยู่ : Bangkok
เบอร์มือถือ : 08694321xx
อีเมล์ : tarcalos025@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม