รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ฉัตรชัย ชวดค้ำชู (หนุ่ย)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : ม.3
อีเมล์ : ch.nui12@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตโภคีธรา ( บ.ไทยนครพัฒนา )
ตำแหน่ง : หัวหน้าพ่อครัว ( Executive Chef )
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 40 / 5 ถ.ชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 พ.ค. 2562,10:56 น.   หมายเลขไอพี : 202.80.235.222


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล