รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกภูวนาถ รัตนะ (เทิง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 111/2553
อีเมล์ : puwanat_rattana@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1
ตำแหน่ง : พนักงานวิทยุโทรเลข
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 119 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 10210

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 มี.ค. 2563,20:45 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.193.64


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล