ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษณ์นารา เปลี่ยนวงค์ (น้ำตาล)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 100
อีเมล์ : tarncoin@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศาลาธนารักษ์ 1 จ.เชียงใหม่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดแสดง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 52 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 เม.ย. 2560,10:41 น.   หมายเลขไอพี : 61.19.211.252


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล