รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายยุรนันท์ คงช่วย (บอน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 107
อีเมล์ : yuranan_kongchoy@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ.พีน่าเฮาส์
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ม.ค. 2562,13:59 น.   หมายเลขไอพี : 171.6.250.102


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล