ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 47 คน
ชื่อ-นามสกุล : ดร. ศิริลักษณ์ สัตยสมิทสถิต (ตาล)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 38/41
ที่อยู่ : กรุณาติดต่อทางอีเมลล์
เบอร์มือถือ : 0963387601
อีเมล์ : sattayasamitsathit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกฤษ เนื้อเย็น (ประน็อต)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 47/50
ที่อยู่ : 445 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150
เบอร์มือถือ : 084-5074331
อีเมล์ : lovenot_haha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนต์ทิพา ทองดี (ทราย)
ปีที่จบ : 2530/2533   รุ่น : 29/32
ที่อยู่ : 2/16ม.2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์มือถือ : 0899183819
อีเมล์ : kokpajadee_01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนต์ทิพา ทองดี (ทราย)
ปีที่จบ : 2530/2533   รุ่น : 29/32
ที่อยู่ : 2/16ม.2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์มือถือ : 0899183819
อีเมล์ : kokpajadee_01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรีดา สังข์ดี (แตงเลี่ยน) (อิ๊ด)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 108 ม.1 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0856412770
อีเมล์ : catty_196@Hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ (น้อง. )
ปีที่จบ : 2530,2533   รุ่น : 29,32
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 089-5877161
อีเมล์ : Ampaiwit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธวัชชัย สุระชิต (จักรี)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 335/53 ม.4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง. กรุงเทพ
เบอร์มือถือ : 089-0092002
อีเมล์ : puipui1969@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จรุงศรี คงวารี (ฉุ้ย / ปุ้ย / แต)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 335/53 ม.4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เบอร์มือถือ : 081-8074845
อีเมล์ : puipui1969@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ นิลแก้ว (กุ้ง)
ปีที่จบ : 2528,2531   รุ่น : 27,30
ที่อยู่ : บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 402 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
เบอร์มือถือ : 0869489439
อีเมล์ : jainsud@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง ธรรมฉวี (นก)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 17/291 หมู่บ้านพฤกษา 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 10330
เบอร์มือถือ : 08-9126-6422
อีเมล์ : ythamchawee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ พุทธรักษา (นายเต่า)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 46/49
ที่อยู่ : 18/1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์มือถือ : 0806996646
อีเมล์ : taonoi026@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นวลจันทร์ ศรีโสธร(เอี่ยมสะอาด) (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 385/485 เตาปูนแมนชั่นทาวเวอร์ซี ชั้น 14 ถ.เตชะวณิช บางซื่อ กทม.10800
เบอร์มือถือ : 081-4014176
อีเมล์ : nuan_nk@live.com
รายละเอียดเพิ่มเติม