ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 47 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศรุต คงเพชรศักดิ์ (โอม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 100ปี
ที่อยู่ : 224/106 ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
เบอร์มือถือ : 0955397999
อีเมล์ : ms_dos2003@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิรินันทนา ศรีเวชนันท์ (ก้อย)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 134 ม.6 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์มือถือ : 087-2739905
อีเมล์ : sorntok-2005@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิรินภา หมั่นงาน (ออย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 135/1 ม.2 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เบอร์มือถือ : 0968379427
อีเมล์ : charming-oil@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเทพ พรหมขุนทอง (กุ๊ก)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 399 ม.1 ต.พงษ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
เบอร์มือถือ : 081-8706372, 081-5977990
อีเมล์ : suratepp@ssi-steel.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งประ วาโย (เอี้ยง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 48
ที่อยู่ : 2/4ซ.2ถ เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร86110
เบอร์มือถือ : 08396903
อีเมล์ : rungprapa2554@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมใจ คำแก้ว (นุ้ย,ใหญ่)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น :
ที่อยู่ : 65/1 หมู่ 3 อ.พะโต๊ะ ชุมพร 86180
เบอร์มือถือ : 0980596639
อีเมล์ : ingiceyai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นราภัทร พรหมฉวี (อาม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
ที่อยู่ : 37 ม.7 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 087-3847247
อีเมล์ : forarm_man@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมรวม ดารา (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 22,23   รุ่น : -
ที่อยู่ : 127/244หมู่3 หมู่บ้านโชควารีโฮม ซอย16/2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เบอร์มือถือ : 0865902264
อีเมล์ : somruam.f@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประจักษ์ ผจญพิชิต (เล็ก)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 24/236 หมู่บ้าน พีเอ็มวาย
เบอร์มือถือ : 0813439332
อีเมล์ : pajonpichit@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รวมพร เกษมโสต (ตุ้ม)
ปีที่จบ : 2513   รุ่น : 71
ที่อยู่ : 125 ม. 4 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 081-6628346
อีเมล์ : toom_r.k@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกหญิง นิษฐกานต์ (โอ)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 105/115 หมู่19 ซอย25 ถนนพุทธมณฑลสายสอง แขวงศาลาธรรมสพณ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
เบอร์มือถือ : 0816363540
อีเมล์ : o.nittakarn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โฆสิต ชูสกุล (แมน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 48
ที่อยู่ : 28 ม.5 ต.บ้านควน อ.หลังสวน
เบอร์มือถือ : 0872889714
อีเมล์ : man2532@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม