ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมใจ คำแก้ว (นุ้ย,ใหญ่)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น :
อีเมล์ : ingiceyai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.prarak.go.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป 6
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 74 หมู่ 4 อ.พะโต๊ะ ชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มี.ค. 2558,15:42 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.38.29


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล