ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิชามญชุ์ เจียมวิจิตร (จ๋า)
ปีที่จบ : 2536,2539   รุ่น : 36,39
อีเมล์ : ja1364@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านทับวัง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม.16 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 พ.ย. 2559,13:58 น.   หมายเลขไอพี : 118.175.114.196


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล