ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ (เพชรสุวรรณ (มณีรัตน์))
ปีที่จบ : 2529 2532   รุ่น : 29/32
อีเมล์ : pornthip19717@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม.4 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มี.ค. 2560,13:57 น.   หมายเลขไอพี : 203.172.212.137


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล