ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเทพ พรหมขุนทอง (กุ๊ก)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 29
อีเมล์ : suratepp@ssi-steel.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Expert
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 9 ม.7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 พ.ย. 2558,10:19 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.142.218


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล