ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง (เล็ก/ยศ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 100ปี
อีเมล์ : lex.cccolaw@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่ง : อัยการผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 เม.ย. 2560,23:29 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.41.224


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล