รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สาริศา สัสดีอำไพ (แต๋ว)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : sarisa8608@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อ.เมือง

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ธ.ค. 2564,10:18 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.140.243


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล