ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 236) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีโดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 47) 08 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 175) 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 188) 01 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการสำนักงานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 494) 22 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ได้รับเกียรติบัตร “กิจกรรมลูกสวนศรี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจการเรียน” (อ่าน 7) 15 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 339) 11 ต.ค. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 5306) 05 ต.ค. 64
แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 (อ่าน 8224) 05 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี (อ่าน 161) 25 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้่าที่บัญชี (อ่าน 143) 23 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 698) 12 มิ.ย. 64
ใบสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (อ่าน 391) 07 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (อ่าน 751) 07 มิ.ย. 64
คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ (อ่าน 433) 28 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 920) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 552) 24 พ.ค. 64
แบบยื่นความประสงค์ให้ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 568) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 529) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 690) 21 พ.ค. 64
แบบคำรับรองของผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ผู้นำท้องถิ่น ในการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น (อ่าน 1594) 17 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 463) 15 พ.ค. 64
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ1 ชั้นม.3 รอบที่ 2 (อ่าน 492) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 455) 05 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 464) 04 พ.ค. 64
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ1 ชั้นม.3 รอบที่ 1 (อ่าน 495) 28 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาจำนวน 2 อัตรา 1 อัตรา (อ่าน 1742) 27 เม.ย. 64
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ1 ชั้นม.6 รอบที่ 1 (อ่าน 739) 22 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และ4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 2463) 22 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ แยกตามห้องเรียน (อ่าน 694) 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ แยกตามห้องเรียน (อ่าน 844) 19 เม.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 388) 09 เม.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 333) 09 เม.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 335) 08 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ GIFTED (อ่าน 1013) 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 941) 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 930) 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ GIFTED (อ่าน 1493) 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 1053) 07 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub (อ่าน 1147) 07 เม.ย. 64