ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (e-bidding) งบ 730,000บาท (อ่าน 75) 07 ม.ค. 62
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 414) 07 ม.ค. 62
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 109) 28 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและคนดูแลสวน (อ่าน 87) 12 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 82) 12 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครคนสวนและพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 159) 30 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 159) 05 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 156) 31 ต.ค. 61
NEW DLTV - การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิกดูย้อนหลังที่นี่ (อ่าน 6) 10 ก.ย. 61
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนศรีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 275) 25 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ (ป้ายโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e (อ่าน 266) 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (Full color display) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร P10 พร้อมติดตั (อ่าน 297) 19 มิ.ย. 61
ประกวดราคาซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์(Full color display)แบบติดตั้งภายนอกอาคาร P10 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีป (อ่าน 287) 05 มิ.ย. 61
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ค.E4/2561 (อ่าน 330) 18 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ลงชื่อเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอน (อ่าน 362) 03 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนตามโครงการเรียน (อ่าน 438) 11 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 748) 06 เม.ย. 61
ร่างข้อกำหนดงานและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา (Co-teachin (อ่าน 502) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 982) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลปะ-ภาษาจีน (อ่าน 776) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลปะ-ฝรั่งเศส (อ่าน 766) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลปะ-คณิตศาสตร์ (อ่าน 869) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 954) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 963) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป (อ่าน 1440) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 1542) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิลปะ-ทั่วไป (อ่าน 843) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป (อ่าน 675) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตัวสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 574) 16 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตัวสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 946) 15 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน Gifted (อ่าน 723) 14 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EIS (อ่าน 702) 14 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS (อ่าน 1106) 14 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Gifted (อ่าน 1474) 14 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SMTE (อ่าน 651) 14 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Education Hub (อ่าน 1018) 14 มี.ค. 61
จัดซื้้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (อ่าน 403) 13 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพา (อ่าน 469) 05 ก.พ. 61
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หร (อ่าน 451) 22 ม.ค. 61
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที (อ่าน 463) 09 ม.ค. 61