ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินงานโภชนาการ (อ่าน 146) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินงานโภชนาการ (อ่าน 148) 11 พ.ค. 65
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 198) 05 พ.ค. 65
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นัก (อ่าน 1539) 04 พ.ค. 65
แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 1923) 04 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 307) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 113) 25 เม.ย. 65
รหัสพัสดุลงทะเบียน ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (อ่าน 358) 11 เม.ย. 65
ประกาศการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 193) 28 มี.ค. 65
ประกาศการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 138) 28 มี.ค. 65
คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 1424) 09 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 4358) 07 มี.ค. 65
คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2071) 18 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3872) 18 ก.พ. 65
ประกาศเรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 253) 07 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 484) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีโดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 218) 08 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 381) 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการสำนักงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 403) 01 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการสำนักงานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคลากร (อ่าน 745) 22 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ได้รับเกียรติบัตร “กิจกรรมลูกสวนศรี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจการเรียน” (อ่าน 17) 15 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 517) 11 ต.ค. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 5686) 05 ต.ค. 64
แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 (อ่าน 8823) 05 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี (อ่าน 318) 25 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้่าที่บัญชี (อ่าน 275) 23 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 872) 12 มิ.ย. 64
ใบสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (อ่าน 564) 07 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (อ่าน 900) 07 มิ.ย. 64
คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ (อ่าน 562) 28 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 1113) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 709) 24 พ.ค. 64
แบบยื่นความประสงค์ให้ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 712) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 675) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 817) 21 พ.ค. 64
แบบคำรับรองของผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ผู้นำท้องถิ่น ในการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น (อ่าน 1829) 17 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 588) 15 พ.ค. 64
รหัสพัสดุเอกสาร ปพ1 ชั้นม.3 รอบที่ 2 (อ่าน 624) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 598) 05 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 575) 04 พ.ค. 64