ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 3814) 01 เม.ย. 58
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 867) 28 มี.ค. 58
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 14751) 12 มี.ค. 58
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.4 (อ่าน 1213) 11 มี.ค. 58
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 (อ่าน 1508) 06 มี.ค. 58
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ EIS ม.1 (อ่าน 1316) 06 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท (อ่าน 2967) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED (อ่าน 2784) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 2755) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED (อ่าน 5058) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 4491) 03 มี.ค. 58
การเป็นวิทยากรของครูภายนอกโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค (อ่าน 890) 02 มี.ค. 58
รางวัลที่ครูได้รับ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 754) 02 มี.ค. 58
รางวัลการประกวดแข่งขันของนักเรียนภายนอกสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ (อ่าน 751) 02 มี.ค. 58
กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ (อ่าน 2519) 06 ก.พ. 58
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1397) 05 ก.พ. 58
ปฎิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1675) 23 ม.ค. 58
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อวิทยากร อบรมระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัด (อ่าน 818) 19 ธ.ค. 57
ฉบับครูคู่มือระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัด (อ่าน 824) 18 ธ.ค. 57
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 839) 08 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์และดนตรีสากล (อ่าน 1445) 26 พ.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกสังคม (อ่าน 2168) 13 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 977) 02 ต.ค. 57
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2557 (อ่าน 1064) 17 ก.ค. 57
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อ่าน 823) 04 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา (อ่าน 1473) 17 มิ.ย. 57
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014" (อ่าน 1327) 16 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (อ่าน 2016) 15 พ.ค. 57
ขอเชิญร่วมประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" (อ่าน 854) 15 พ.ค. 57
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย (อ่าน 1630) 26 เม.ย. 57
ฝากประชาสัมพันธ์ เสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" (อ่าน 918) 25 เม.ย. 57
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีการศึกษา 2556 (ปรับปรุงตามที่วิทยากรจาก สพม.11 เสนอ) (อ่าน 942) 21 เม.ย. 57
แบบเขียนโครงการ เพื่อสนองกลยุทธ์การดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 800) 21 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนช่างอุตสาหกรรม (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่มาร (อ่าน 1207) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติมจากนักเ (อ่าน 1378) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนศิลป์ - ฝรั่งเศส (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่ม (อ่าน 1091) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติมจากนักเรียนที (อ่าน 1224) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนศิลป์ - จีน (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่มารายง (อ่าน 1126) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แนวการเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมจากนักเรียนที่มารายงานตัว (อ่าน 1168) 08 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 1646) 02 เม.ย. 57