ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted (อ่าน 2040) 08 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบม.4 ห้องเรียนพิเศษ พว. (อ่าน 1886) 08 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1871) 29 ม.ค. 59
โครงการอบรมความรู้ค่ายดิจิทัลมีเดีย DM Camp #3 DREAM CATCHER (อ่าน 737) 10 พ.ย. 58
ประกาศผลการสอบครูพลศึกษาและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 753) 11 ส.ค. 58
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 1037) 06 ส.ค. 58
ประกาศการรับสมัครครูพลศึกษาและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 827) 04 ส.ค. 58
คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 574) 16 มิ.ย. 58
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครูอัคราจ้างคณิตศาสตร์และเกษตรกรรม (อ่าน 555) 08 มิ.ย. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์และเกษตรกรรม (อ่าน 1241) 27 พ.ค. 58
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา (อ่าน 644) 08 พ.ค. 58
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 665) 28 เม.ย. 58
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.4 เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 1266) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.4 บัญชีสำรอง (อ่าน 1138) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.4 แผนการเรียนศิลปะ-ภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 1224) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.4 แผนการเรียนศิลปะ-ภาษาจีน (อ่าน 1271) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.4 แผนการเรียนศิลปะ-ทั่วไป (อ่าน 1437) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.4 แผนการเรียนศิลปะ-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1732) 02 เม.ย. 58
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2096) 02 เม.ย. 58
ผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 2731) 01 เม.ย. 58
ผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป (สำรอง) (อ่าน 2891) 01 เม.ย. 58
ผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 3394) 01 เม.ย. 58
ผลการรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 3527) 01 เม.ย. 58
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 589) 28 มี.ค. 58
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 12044) 12 มี.ค. 58
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.4 (อ่าน 917) 11 มี.ค. 58
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 (อ่าน 1210) 06 มี.ค. 58
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ EIS ม.1 (อ่าน 1015) 06 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท (อ่าน 2686) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED (อ่าน 2502) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 2479) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED (อ่าน 4767) 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS (อ่าน 4172) 03 มี.ค. 58
การเป็นวิทยากรของครูภายนอกโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค (อ่าน 509) 02 มี.ค. 58
รางวัลที่ครูได้รับ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 480) 02 มี.ค. 58
รางวัลการประกวดแข่งขันของนักเรียนภายนอกสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ (อ่าน 472) 02 มี.ค. 58
กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ (อ่าน 1410) 06 ก.พ. 58
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1092) 05 ก.พ. 58
ปฎิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1386) 23 ม.ค. 58
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อวิทยากร อบรมระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัด (อ่าน 560) 19 ธ.ค. 57