ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180958
Page Views 2087195
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบาง (ขุนศุภสินรักษา)
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2442
ชื่อ-นามสกุล : นายพ่วง เพ็ชรสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุ้ย อักษรจิตต์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร กิตติวานิช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2452 – 12 พ.ค. 2460 (8 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : รองอำมาตย์ตรี ขุนบูรณวุฒิ (มี สารเกษตริน)
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ค. 2460 – 24 ก.พ. 2464 (3 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมเซ่ง ตุวิชรานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ก.พ. 2464 – 1 ส.ค. 2467 (3 ปี 5 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : ขุนวิชาการพิสิฎฐ์ (เนื้อม ถาวรบุตร)
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค. 2467 – 21 พ.ค. 2475 (7 ปี 10 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสอน ธรรมเศวต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ค. 2475 – 13 ก.ค. 2481 (6 ปี 2 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียว วารีวนิช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ก.ค. 2481 – 1 เม.ย. 2494 (12 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายแช่ม ไวทยินทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ก.ย. 2494 – 27 พ.ค. 2495 (8 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายเธียร เจริญวัฒนา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย. 2495 – 27 มี.ค. 2496 (7 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายยวง คุโรวาท
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ค. 2496 – 6 มิ.ย. 2498 (2 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายยัง เผือกนิยม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มิ.ย. 2498 – 31 พ.ค. 2503 (5 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายรับ โสมณีโชติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2503 – 30 ก.ย. 2512 (9 ปี 4 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวัชรินทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 2513 – 2518 (5 ปี 7 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายหลง หาวารี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 – 2521 (2 ปี 3 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาน ธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 – มิ.ย. 2524 (3 ปี 1 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 – 2 พ.ย. 2533 (9 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาส วงศ์สุวัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2533 – 2535 (2 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายยืนยง กลิ่นรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2535 – 2541 (6 ปี 1 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนิจ ชอุ่มผล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ธ.ค. 2541 – 16 ธ.ค. 2542 (11 เดือน 23 วัน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดเจียม ธนะไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค. 2542 – 7 ต.ค. 2547 (4 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พืชผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548 (11 เดือน 25 วัน)
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล จินดาพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 มี.ค. 2549 – 8 ก.พ. 2554 (4 ปี 10 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน บุญเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.พ. 2554 – 6 ธ.ค. 2555 (1 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย กรานมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ธ.ค. 2555 - 13 พ.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย.2557 - ปัจจุบัน
.