ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2563,12:41  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพ ล่องหลง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2560,15:44  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
ชื่ออาจารย์ : นางทิวา อนันตเมฆ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2560,20:25  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Wonderful People, Wonderful Things
ชื่ออาจารย์ : นางทิวา อนันตเมฆ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2560,20:25  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำรับรอง
ชื่ออาจารย์ : นางทิวา อนันตเมฆ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2560,20:24  อ่าน 525 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
ชื่ออาจารย์ : นางทิวา อนันตเมฆ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2560,20:24  อ่าน 545 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่บทคัดย่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด English Reading Comprehension with Wonderful People, Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางทิวา อนันตเมฆ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2560,15:25  อ่าน 576 ครั้ง
รายละเอียด..