ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายภูวเดช แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563,13:48  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายภูวเดช แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563,13:48  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รายวิชาศิลปศึกษา2 (นาฏศิลป์) เรื่อง การละครไทย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Form
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,10:58  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่ห์เชิดชูเกียรติคุณ ครูดีเด่นที่มีผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,17:09  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,17:09  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,17:08  อ่าน 463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ดอดไม้พานธูปเทียนแพ. ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ. ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,16:41  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ. ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ. ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,16:41  อ่าน 553 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ. ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,16:40  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ2 กิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,16:33  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..