ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180930
Page Views 2087167
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2558,16:04  อ่าน 343 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายดิเรก จันทร์วิไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,12:36  อ่าน 578 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางทิวา อนันตเมฆ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,12:35  อ่าน 1103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสุมลฑา กรองเห็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,12:16  อ่าน 987 ครั้ง
รายละเอียด..

.