ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,10:58  อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รายวิชาศิลปศึกษา2 (นาฏศิลป์) เรื่อง การละครไทย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Form
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.15 KB

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,10:58   อ่าน 31 ครั้ง