ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229140
Page Views 2222134
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวัฒ พันธฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสนธยา บรรดา
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ จันทระ
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ครู คศ.1

นายธีระเดช ไมล์ถึง
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิก
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญตา ชุมน้อย
ครูอัตราจ้าง

นายชูชาติ ชูโชติ
ครูอัตราจ้าง
.